Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


SPISY NA SEZON 2023

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.03.2023

Dnia 02-04-2023r. oddajemy spisy na sezon 2023r. będą też zgrywane zegary. Prosze zabrać ze sobą karty wlasnosci, komisje bedą sprawdz zgodność. 

Pozdrawiam Przemysław Komór


Zebranie sprawozdawcze 2023r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.02.2023

Jesteśmy świerzo po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, najważniejszymi punktami zebrania były wybory nowych władz Oddziału i zmiana jego nazwy na, 0496 SULMIERZYCE. Nowy Zarząd w skladzie ;

Prezes – Komór Przemysław 

V-c prezes d/s Lotowych – Śmieszkowicz Grzegorz

V-c preses d/s Finansowych – Grzelak-Pietruszka Edyta

V-c prezes d/s Gospodarczych – Bartodziejski Marian

Sekretarz – Jędrysiak Andrzej

Członek – Kubicki Kamil

Członek – Wolny Adam 

Członek – Kostrzewa Artur

Członek – Drutowski Leszek

W swoim imieniu , jak i nowego Zarządu chciał bym wszystkim obecnym podziękować za przybycie i powierzone nam zaufanie na kolejne 4 lata naszej kadencji. Będziemy starać się, żeby was nie zawieść, i swoje obowiązki wykonywac z należytą uwagą.


Porządek zebrania.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.02.2023

Plan zebrania sprawozdawczo – wyborczego
PZHGP Oddział Wieluń-Wschód 2023

 

1. Otwarcie zebrania,
2. Przedstawienie planu – porządku zebrania i jego zatwierdzenie (głosowanie jawne),
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
4. Wybór Komisji Wnioskowej (3 delegatów – głosowanie jawne),
5. Wybór Komisji Mandatowej (3 delegatów – głosowanie jawne, stwierdzająca prawomocność
zebrania, sporządzenie protokołu + lista obecności),
6. Wybór Komisji Matki (3 delegatów, głosowanie jawne, zgłaszanie kandydatów),
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej (3 – 5 delegatów, głosowanie jawne, przygotowanie list do
głosowania, objaśnienie głosowania, liczenie głosów, ogłoszenie wyników, sporządzenie
protokołu),

8. Przeprowadzone głosowanie nad zmiana nazwy Oddziału Wieluń -Wschód na nazwę Sulmierzyce (głosowanie tajne, wybór komisji Mandatowej, wybór komisji Skrutacyjnej).
9. odczytanie sprawozdań za 2022r:
- sprawozdanie V-ce prezesa ds. gospodarczych
- oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej
- V - ce prezesa ds finansowych
- sprawozdanie oddziałowej komisji rewizyjnej
- ustne Prezesa Oddziału,
10. dyskusja nad sprawozdaniami,
11. głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok 2022r,
12. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Prezesa Zarządu Oddziału – Komisja Matka -
zamkniecie listy,
13. wybór prezesa (glosowanie tajne)-objaśnienie zasad głosowania, rozdanie kart, zebranie kart
przez komisje skrutacyjną, obliczanie głosów, ogłoszenie wyników, sporządzenie protokołu,
14. przerwa,
15. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków zarządu – 6 - 8 osób – Komisja Matka,
ustalenie ilości członków – głosowanie jawne, zamkniecie listy przygotowanie i rozdanie kart do
głosowania – objaśnienie zasad glosowania, zebranie kart przez Komisje Skrutacyjną, obliczanie
głosów tajnego głosowania, sporządzenie protokołu,
16. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Komisji Rewizyjnej – 5 delegatów, głosowanie tajne –
Komisja Matka, Komisja Skrutacyjna – przygotowanie kart do głosowania, objaśnienie , zebranie
kart, obliczenie i przedstawienie wyników, sporządzenie protokołu,
17. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ( 5 delegatów – głosowanie
tajne – komisja matka), komisja skrutacyjna przygotowanie kart do głosowania, objaśnienie ,
zebranie kart, obliczenie i przedstawienie wyników, sporządzenie protokołu,
18. przyjmowanie zgłoszeń delegatów (3 osoby) na walne okręgowe zebranie delegatów –
głosowanie tajne – Komisja Matka, Komisja Skrutacyjna przygotowanie kart do głosowania,
objaśnienie , zebranie kart, obliczenie i przedstawienie wyników, sporządzenie protokołu,
19. przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału oraz pozostałych Komisji,
20. przedstawienie przez Prezesa :
- Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,
21. przedstawienie projektu preliminarza budżetowego na rok 2023r,
22. dyskusja nad projektem preliminarza i jego zatwierdzenie,

23. odczytanie przez Komisje Wniosków – pisemnych wniosków celem podjęcia ewentualnych
uchwał i decyzji wynikających z walnego zebrania Oddziału,
24. komunikaty i zarządzenia oraz inne sprawy rożne,
25. zakończenie zebrania.
 


Oddziałowe Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze 2023

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.02.2023

Witam,

Zapraszam wszystkich hodowców Oddziału Wieluń Wschód na zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 12.02.2023 o godzinie 10.00 które odbedzie sie w Świetlicy Wieskiej w  Dworszowicach Pakoszowych. Na zebraniu tym beda wybierane nowe władze na kolejna kadecje ( obecny Prezes nie bedzie startował w wyborach) oraz bedzie przeprowadzone głosowanie nad zmiana nazwy oddziału na nazwe Sulmierzyce.

pozdrawiam

Artur


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.12.2022

Drodzy Państwo, 

 

chcemy na nadchodzący czas, życzyć Państwu wszystkiego, 

co najlepsze, co dobre, co spokojne i co sprawia, że każdy z nas jest szczęśliwy. 

Chcemy życzyć, aby nadchodzący rok był 

bardziej przewidywalny oraz w miarę możliwości stabilny. 

Życzymy także zdrowia, które jest potrzebne do stawiania czoła wszelkim przeciwnościom.

 

Zarząd Oddziału

:)


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> Pokaż wpisy z roku 2023 <<

>> Pokaż wpisy z lat 2022-2023 <<

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<